Geburtstagskalender


Ihr wolltet schon immer mal wissen wann Tsubasa Ohzora Geburtstag hat? Dann seit ihr hier genau richtig, denn in diesem Bereich gibts einen Kalender mit den Geburtstagen eurer CT-Helden. Viel Spaß!
 

Januar

01 - Urabe Hanji 
02 - Takeshi Sawada
07 - López
09 - Brian Cruyfford 
25 - Juan Diaz; Nakagawa
 

Februar

01 - Stefan Levin 
04 - Gino Hernandez
06 - Nishio Koji 
08 - Faran Konsawatt
17 - Sanada 
22 - Sakun Konsawatt 
24 - Salvatore Gentile
 

März

10 - Hans Dolman; Carlos Salinas
12 - Shingo Aoi; Yuzo Morisaki
20 - Saragoza
22 - Shun Nitta 
24 - Hermann Kaltz 
25 - Honma Minoru
 

April

01 - Ryo Ishizaki 
05 - Alvez 
18 - Galvan
19 - Manfred Magnus
29 - Hiroshi Jito
 

Mai

01 - Carlos Santana 
02 - Ichijo 
05 - Taro Misaki
09 - Kawakami
10 - Akai Tomeya
12 - Nakayama Masao  
15 - Teppei Kisugi 
18 - Sho Shunko
20 - Leon Dijk
 

Juni

21 - Hikaru Matsuyama 
23 - Jun Misugi; Steve Robson
 

Juli

04 - Karl-Heinz Schneider; Kishida 
05 - Brolin; Kato
10 - Makoto Soda 
19 - Larsson
26 - Kazuki Sorimachi
28 - Tsubasa Ohzora; Yoichi Takahashi
 

August

02 - Mitsuru Sano
03 - Luciano Leo
08 - Hajime Taki; Daimaru; Pepe; Mark Oweiran
10 - Dieter Müller; Garcia; Nagano Motoharu
16 - Eru Shido Pierre
17 - Kojiro Hyuga
30 - Alberto
 

September

01 - Chana Konsawatt
06 - Franz Schester 
08 - Chumei Oh 
10 - Cha Inchon 
14 - Conti 
15 - Shujin Go; Ricardo Espadas 
16 - Ryoma Hino 
17 - Sawaki; Sasaki Kenta
27 - Ichinose 
29 - Koike 
30 - Tatsuo Mikaki
 

Oktober

03 - Barukan
04 - Oda 
06 - Kazuo und Masao Tachibana
07 - Imai 
10 - Shingo Takasugi 
11 - Frederiks 
17 - Shinpurassato Bunnark
21 - Sho hi 
22 - Yamamuro 
25 - Alan Pascal 
28 - Ramón Victorino
 

November

04 - Taichi Nakanishi
18 - Ih Yonun
 

Dezember

01 - Suarez; Takashima 
07 - Genzo Wakabayashi; Zangief 
20 - Mamoru Izawa
24 - Hori Hiromichi 
25 - Luis Napóleon

Powered by Website Baker